Warning: SimpleXMLElement::asXML(/home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/app/config/config.xml) [simplexmlelement.asxml]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/system/libraries/config_xml.php on line 62
Osiedle

Akademiki

Zielone Osiedle - tak niektórzy mówią o tym malowniczym terenie blisko centrum Warszawy. 

Na obszarze 32 ha do dziś stoi 18 domków studenckich, 35 domków mieszkalnych, 76 domków jednorodzinnych oraz 3 nowe akademiki studenckie. To wszystko łącznie daje blisko 1300 miejsc dla studentów z wiekszości warszawskich uczelni.

 

UWAGA! Studenci którzy kwaterują się na rok akademicki 2019/2020

muszą mieć ze sobą pościel. Zapewniamy; poduszkę,kołdrę, koc. 

Przy kwaterowaniu należy okazać - dowód osobisty lub paszpor

OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 obowiązują od  od 01-07-2019 do 30.06.2020 roku.

Decyzja Kierownika Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" nr 04/KZ/2019 z dnia 09.05.2019 r. 

Domy studenckie starej zabudowy.

  Rodzaj pokoju                                          Studenci APS       Studencji, których uczelnie      Studenci, których uczelnie

                                                                                           podpisały umowę z APS          nie podpisały umowy z APS

 

Za miejsce w pokoju 2 osobowym                370,00 zł./m-c                 38000 zł./m-c                      410,00 zł./m-c*

Za miejsce w pokoju 2 osobowym gdy

 mieszka jedna osoba                                  550,00 zł./m-c                 560,00 zł./m-c                    604,80 zł./m-c *

Za miejsce w pokoju 1  osobowym                410,00 zł./m-c                 420,00 zł./m-c                    453,60 zł./m-c *                               

* Opłaty za pobyt zawierają podatek VAT - 8%

Wysokość kaucji.

Przy kwaterowaniu student zobowiązany jest do wpłacenia kaucji zabezpieczającej  w wysokości:

- studenci z Polski - pełna opłata miesięczna, która będzie zwracana przy wykwaterowaniu + opłata w wysokości 40,00 zł.

  która pozostaje w domu studenckim.

- studenci obcokrajowcy - 500,00 zł., która będzie zwracana przy wykwaterowaniu  + opłata dodatkowa w wysokości 40,00 zł.

  która pozostaje w domu studenckim.

Nowe domy studenckie; Ds-1 "Jelonek", Ds-3 "Rogaś", Ds-4 "Sarna"

Rodzaj pokoju                                         Studenci APS         Studenci,których uczelnie           Studenci, których uczelnie nie

                                                                                         podpisały umow z APS                  podpisały umowy z APS

Za miejsce w pokju 1 osobowym                 550,00 zł./m-c            560,00 zł./m-c                            604,80 zl./m-c

Za miejsce w pokoju 2 osobowym               520,00 zł./m-c             530,00 zł./m-c                            572,40 zł./m-c

Za miejsce w pokoju małżeńskim                550,00zł./m-c              560,00 zł./m-c                            604,80 zł./m-c

* Opłaty za pobyt zawierają podatek VAT - 8%

Przy kwaterowaniu pobierana jest kaucja zabezpieczająca w wysokości 610,00 zł., ktora będzie zwracana przy wykwaterowaniu

+ opłata w wysokości 50,00 zł., ktora pozostaje w domu studenckim.

OPŁATY ZA POBYT WNOSZONE SĄ BEZ GOTÓWKOWO - PRZELEWM NA RACHUNEK BANKOWY DANEGO DOMU STUDENCKIEGO.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO STUDENT OTRZYMUJE PRZY KWATEROWANIU.

OPŁATY ZA POBYT NALEŻY WNOSIĆ DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA. 


ZWROT ODPŁATNOŚCI ZA MIEJSCE.

W roku akademickim 2019/2020 będą obowiązywały nastepujące zasady zwrotu odpłatności w przypadku wcześniejszego wykwateroawnia

 - Przy rezygnacji z miejsca w domu studenckim do 15 dnia miesiąca, opłata za pobyt wynosi 50% opłaty miesięcznej.

  Po 15 dniu miesiąca student wnosi pełną opłatę miesięczną.

- Student wyprowadzający sie przed 15 dniem i ostatnim dniem danego miesiąca , powinien ten fakt zgłosić na 15 dni wcześniej w administracji

   domów studenckich. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje pobranie opłaty za następne 15 dni.

- Zgłoszenie wcześniejszego terminu wykwaterowania  dotyczy również studentów przemieszczających się pomiędzy domami studenckimi na terenie

   Osiedla. 

Zgłoszenie wykwaterowania student powinien zgłosić pisemnie.

ROZLICZENIE KAUCJI.

- Pobrana kucja będzie rozliczona na koniec pobytu studenta po odbiorze pokoju lub aneksu mieszkalnego przez administrację domu studenckiego,

- W przypadku, gdy pracownik administracji stwierdzi zniszczenie w pokoju lub aneksie (budynku) zamieszkałym przez studenta, kierownik dmu studenckiego

  informuje pisemnie studenta, że kaucja przechodzi na rzecz domu studenckiego na pokrycie kosztów naprawy. W pismie musi być podany rodzaj uszkodzenia

  oraz wycena naprawy lub zakupu wyposażenia.