Stopnie alarmowe


Szanowni Studenci, Szanowni Użytkownicy,

Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał:

  • Zarządzenie nr 363 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Zarządzenie nr 364 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 września 2023 roku, od godz. 00:00,
do dnia 30 listopada 2023 roku do godz. 23:59.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zachowanie zwiększonej czujności
w stosunku do osób wzbudzających podejrzenia oraz informowanie Kierownika Domu Studenckiego lub Kierownika Zakładu Gospodarczego Osiedle Akademickie „Przyjaźń” m. in. o porzuconych paczkach i bagażach lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności.

Przypominam także, że portiernia nie stanowi miejsca przechowywania zamówionych przesyłek kurierskich. Dostawa kurierem winna odbywać się
w godzinach Państwa obecności. Ewentualnie proszę korzystać z opcji dostaw przesyłek do paczkomatów, które umieszczone są na terenie Osiedla.

Wszelkie spostrzeżenia, o których mowa powyżej proszę przekazywać w trybie natychmiastowym osobiście bądź telefonicznie pod nr telefonu: 22 487 15 01