Trzeci stopień alarmowy – przedłużony


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

  • nr  282 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nr  283 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym, uprzejmie uprasza się wszystkich mieszkańców osiedla, studentów i użytkowników, o zachowanie zwiększonej czujności w stosunku do osób wzbudzających podejrzenia oraz informowanie Zarządu Osiedla o porzuconych paczkach i bagażach lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności i zdarzeń na Osiedlu. Zdarzenia takie można zgłaszać telefonicznie pod nr telefonu 22 487 1501

Proszę również w miarę możliwości o ograniczenie wizyt osób postronnych oraz zwiększoną ostrożność przy przyjmowaniu i odbieraniu przesyłek pocztowych.

,