Trzeci stopień alarmowy


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

  • nr 131z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • nr 132 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 czerwca 2022 roku do godz. 23:59.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę Państwa o zachowanie zwiększonej czujności w stosunku do osób wzbudzających podejrzenia oraz informowanie mnie o porzuconych paczkach i bagażach lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności i zdarzeń na Osiedlu.

Proszę również w miarę możliwości o ograniczenie wizyt osób postronnych oraz zwiększoną ostrożność przy przyjmowaniu i odbieraniu przesyłek pocztowych.

Wprowadzone stopnie alarmowe skutkują także zakazem odwiedzin i przyjmowania gości w Domach Studenckich.

Z poważaniem,

Dariusz Dejk
Kierownik Zakładu