Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej

Szanowni Państwo,

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń” informuje o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej oraz dystrybucję energii elektrycznej do 78 punktów poboru energii w obiektach Zakładu – Osiedle Akademickie „Przyjaźń” przy ul. Konarskiego w Warszawie. Szacunkowe planowane zużycie energii elektrycznej czynnej całodobowej ze wszystkich punktów poboru energii w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 09.05.2024 r. wynosi łącznie 770.900 kWh i przypada na 78 punktów poboru energii w obiektach Zakładu – Osiedle Akademickie „Przyjaźń”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia – dostawa energ

Decyzja o unieważnieniu postępowania