Informacje o zamówieniach publicznychZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej- Zakład  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie zapraszamy do złożenia oferty na:

                                        Malowanie pomieszczeń budynku nr 42

Miejsce Wykonania :  Osiedle akademickie „Przyjaźń” w Warszawie ul. Konarskiego 3

Przedmiot Zamówienia : Malowanie pomieszczeń budynku nr 42.

 Zakres prac przedstawia kosztorys nakładczy (przedmiar) dla każdego typu pomieszczenia

Zestawienie pomieszczeń:

 • Pokoje o powierzchni  20 m2     szt. 14
 • Pomieszczenie po powierzchni  10,36 m2  szt. 2
 • Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni  6,66 m2  szt. 1
 • Kuchnia z korytarzykiem  o powierzchni 19,95 m2   szt. 1
 • Łazienka z WC o powierzchni 10,17 m2   szt. 2
 • Pokój o powierzchni 15,59 m2   szt. 1
 • Korytarz o powierzchni 73,47 m2   szt. 1
 • Natrysk o powierzchni 10,58  m2   szt. 1

Do oferty należy załączyć  wypełnione kosztorysy nakładcze dla każdego typu pomieszczenia .

Zamawiający informuje że malowaniu nie podlegają okna.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena całkowita brutto za pomalowanie wszystkich pomieszczeń budynku nr 42
 2. Czas realizacji

W ofercie należy podać:

 • łączna całkowitą kwotę netto i brutto za malowanie wszystkich pomieszczeń  
 • cenę netto i brutto za  poszczególny  typ  pomieszczenia
 • stawkę roboczo godziny (r)
 • wskaźnik kosztów pośrednich (kp)
 • wskaźnik zysku
 • Koszty zakupu materiałów

Termin wykonania : od 28.11.2022 do 31.12.2022

Termin i miejsce składania ofert :

Oferty należy składać  pisemne  do dnia 23 listopada 2022 r do godziny 10:00  na adres :Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”  ul. Konarskiego 3  01-355 Warszawa  lub złożyć  w sekretariacie Zarządu OA. ”Przyjaźń” ( pok. nr. 7)

Osoba upoważnioną do udzielania informacji  jest inspektor nadzoru Pan  Henryk Pawlak tel: 501-605-973 oraz  Pan Krzysztof Sajnog tel : 513-801-041 lub  drogą elektroniczna : sekretariat@osiedleprzyjazn.pl

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

22-2. N. Barak 42. Malowanie pom. gospodarczego

22-2. N. Barak 42. Malowanie natrysku

22-2. N. Barak 42. Malowanie łazienki z WC

22-2. N. Barak 42. Malowanie lok. 17

22-2. N. Barak 42. Malowanie kuchni z korytarzykiem

22-2. N. Barak 42. Malowane pokoju 20 m2

22-2. N. Barak 42 Malowanie korytarzy (główny środkowy, lewy i prawy oraz dojście)

22 -2. N. Barak 42. Malowanie lok. 1lub 16

Rozkład pomieszcen bud 42


Szanowni Państwo,

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń” informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie przez okres 17 miesięcy 9 dni usług konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Akademickim „Przyjaźń” przy ul. Konarskiego w Warszawie. Zakres „usług konserwacji” obejmuje następujące rodzaje usług: (1) konserwację węzłów cieplnych centralnego ogrzewania i ciepłej wody w 3 budynkach nowej zabudowy i w 1 budynku starej zabudowy; (2) konserwację 46 zaworów odcinających w zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania; (3) konserwację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 3 budynkach nowej zabudowy i w 54 budynkach starej zabudowy; (4) konserwację wewnętrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej w 3 budynkach nowej zabudowy i w 54 budynkach starej zabudowy. Zakres „usług napraw” obejmuje następujące rodzaje usług: (1) naprawy węzłów cieplnych centralnego ogrzewania i ciepłej wody w 3 budynkach nowej zabudowy i w 1 budynku starej zabudowy; (2) naprawy zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z 46 zaworami; (3) naprawy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 3 budynkach nowej zabudowy i w 146 budynkach starej zabudowy; (4) naprawy zewnętrznej instalacji wodnej; (5) naprawy wewnętrznej instalacji wodnej w 3 budynkach nowej zabudowy i w 146 budynkach starej zabudowy; (6) naprawy zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej; (7) naprawy wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w 3 budynkach nowej zabudowy i w 146 budynkach starej zabudowy; (8) inne naprawy, niezbędne do prawidłowego działania instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej na terenie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 10 do SWZ

Załącznik nr 1 do PPU

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacje z otwarcia ofert


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi sprzątania ulic, usługi odśnieżania oraz usługi utrzymania terenów zielonych

Szanowni Państwo,

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń” informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi sprzątania ulic, usługi odśnieżania oraz usługi utrzymania terenów zielonych na terenie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” przy ulicy Konarskiego w Warszawie na powierzchni ok. 122.000 m2

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 1 do PPU

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacje z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi sprzątania budynków

Szanowni Państwo,

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń” informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na usługi sprzątania budynków. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w okresie od 01.12.2022 r. do dnia 09.05.2024 r. usług sprzątania rutynowego w 3 trzypiętrowych budynkach nowej zabudowy oraz 57 parterowych budynkach starej zabudowy, usług sprzątania generalnego w 3 trzy piętrowych budynkach nowej zabudowy oraz  15 parterowych budynkach starej zabudowy, a także wykonanie usług sprzątania dodatkowego oraz jednorazowe wykonanie usług lakierowania podłóg w wyodrębnionych budynków.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 1 do PPU

Załacznik nr 2 do PPU

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamowienia

Informacje z otwarcia ofert

Decyzja o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej

Szanowni Państwo,

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń” informuje o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej oraz dystrybucję energii elektrycznej do 78 punktów poboru energii w obiektach Zakładu – Osiedle Akademickie „Przyjaźń” przy ul. Konarskiego w Warszawie. Szacunkowe planowane zużycie energii elektrycznej czynnej całodobowej ze wszystkich punktów poboru energii w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 09.05.2024 r. wynosi łącznie 2.935.353 kWh i przypada na 78 punktów poboru energii w obiektach Zakładu – Osiedle Akademickie „Przyjaźń”.

Ogłoszenie o zamówieniu – opublikowane

Ogłoszenie o zamówieniu – przesłane

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

Załącznik nr 9 do SWZ

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 1

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia