Stopnie Alarmowe

Szanowni Studenci, Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Użytkownicy,

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 92) podpisał:

  • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 16 z dnia 29 lutego 2024 roku
    w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 17 z dnia 29 lutego 2024 roku
    w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (3. stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 marca 2024 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2024 roku do godz. 23:59.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zachowanie zwiększonej czujności
w stosunku do osób wzbudzających podejrzenia oraz informowanie Kierownika Domu Studenckiego lub Kierownika Zakładu Gospodarczego Osiedle Akademickie „Przyjaźń” m. in. o porzuconych paczkach i bagażach lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności.

Przypominam także, że portiernia w Domach Studenckich nie stanowi miejsca przechowywania zamówionych przesyłek kurierskich. Dostawa kurierem winna odbywać się w godzinach Państwa obecności. Ewentualnie proszę korzystać
z opcji dostaw przesyłek do paczkomatów, które umieszczone są na terenie Osiedla.

Wszelkie spostrzeżenia, o których mowa powyżej proszę przekazywać w trybie natychmiastowym osobiście bądź telefonicznie pod nr telefonu: 22 487 15 01

Z poważaniem,
Dariusz Dejk
Kierownik Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”